Sverige får en kvittostandard

apr 20, 2018

Findity har under 2017/2018 varit delaktig i framtagningen av den svenska kvittostandarden tillsammans med IT & Telekomföretagen, svensk handel, Skatteverket m.fl.

SDRS – Swedish Digital Receipts Standard ser ut att blir namnet på den svenska kvittostandarden. Den har sitt ursprung i den amerikanska standarden ARTS.

ARTS grundades för över 20 år sedan med syftet att göra det enklare och billigare för handlare att integrera olika applikationer och för utvecklare att bättre förstå handelns processer och hur olika data format hanterar kommunikationen mellan olika system.

OMG (Object Management Grup) har förvaltat ARTS under alla år, men har nu lämnat över detta till NRF framtida förvaltning.

Vad innebär det att vi nu har en kvittostandard i Sverige?

Vi hoppas att den nya standarden driver på utvecklingen och införandet av digitala kvitton. Förhoppningsvis kan kassaleverantörer (POS) implementera den nya standarden så att den finns tillgänglig att använda för tredjepartsleverantörer.

För leverantörer såsom Findity blir det enklare att integrera mot kassasystem vilket öppnar upp möjligheter att bygga bättre kundupplevelser där kvittot kan tolkas och automatiseras för mottagande system eller presenteras på ett nytt sätt för kunden.

För kunden innebär det att de får bättre kontroll på sina kvitton, de finnas alltid tillhands. Kunden kan via kvittot erbjudas personifierad information och specifika erbjudanden då leverantören kan nyttja kvittot som bärare av kommunikation.

SDRS – Swedish Digital Receipts Standard

Den svenska kvittostandarden är nu godkänd. SDRS är en utökning av den amerikanska standarden ARTS,  där man har lagt till det som krävs för att möte kraven på den svenska marknaden.

Läs mer om SDRS här>>

About OMG

The Object Management Group is an international, open membership, not-for-profit technology standards consortium with representation from government, industry and academia. OMG task forces develop enterprise integration standards for a wide range of technologies and an even wider range of industries. OMG’s modeling standards enable powerful visual design, execution and maintenance of software and other processes. Visit www.omg.org for more information. #OMGTech

About NRF

NRF is the world’s largest retail trade association, representing discount and department stores, home goods and specialty stores, Main Street merchants, grocers, wholesalers, chain restaurants and Internet retailers from the United States and more than 45 countries. Retail is the nation’s largest private sector employer, supporting one in four U.S. jobs – 42 million working Americans. Contributing $2.6 trillion to annual GDP, retail is a daily barometer for the nation’s economy. NRF.com