Vad är ett digitalt kvitto?

Kärt barn har många namn

E-kvitto, elektroniskt kvitto eller digitalt kvitto. Vad är egentligen skillnaden? Det gemensamma är att de alla är digitala. Dock kan typen av digitalt betyda olika saker. I de flesta fallen betyder det att kvittot har skapats som en bild eller i ett PDF-format. Det finns dock begränsningar med denna typ av digitala kvitton.

Ett originalkvitto i bildformat (PDF) levererat till dator eller telefon. Det är icke sökbart, maskinläsbart och möjlighet att addera mervärde saknas.
Vad är ett digitalt kvitto?

Kärt barn har många namn

E-kvitto, elektroniskt kvitto eller digitalt kvitto. Vad är egentligen skillnaden? Det gemensamma är att de alla är digitala. Dock kan typen av digitalt betyda olika saker. I de flesta fallen betyder det att kvittot har skapats som en bild eller i ett PDF-format. Det finns dock begränsningar med denna typ av digitala kvitton.

Vad är ett digitalt kvitto?

Ett originalkvitto i bildformat (PDF) levererat till dator eller telefon. Det är icke sökbart, maskinläsbart och möjlighet att addera mervärde saknas.

Ett digitalt kvitto

Det vi kallar ett digitalt kvitto är ett dynamiskt kvitto som kan bära mervärden och är en bättre upplevelse för mottagaren. Självklart levereras även originalkvittot.

Ett dynamiskt kvitto i XML/Stylesheet-format levererat till användaren på önskat sätt, dator eller telefon, ger möjlighet att söka efter relevant information, samtidigt som butiken eller utställaren kan addera mervärde och skapa en enhetlig upplevelse mellan de olika marknadsföringskanalerna.

Ett dynamiskt kvitto effektiviserar även utläggshanteringen för företagare.

Digitalt kvitto med Digitalreceipts

Vill du veta mer om Digitalreceipts?