Digitalt kvitto gör det enklare att redovisa i tjänsten

Slipp samla kvitton på hög. Med digitalt kvitto gör du din redovisning direkt vid köptillfället

Digitalt kvitto gör det enklare att redovisa i tjänsten

Slipp samla kvitton på hög. Med digitalt kvitto gör du din redovisning direkt vid köptillfället

Effektivare Expense Management
med digitala kvitton

4 miljarder kvitton i Sverige per år

200 miljoner kvitton är företagsköp

Vilken kategori tillhör ni?

Det produceras ca 4 miljarder kvitton i Sverige. Av dessa ska 200 miljoner redovisas. Den administrativa processen för att redovisa kvitton idag varierar beroende på om processen är manuell eller automatisk. Bäst i klassen är de som gör sin kvittoredovisning på 8 minuter, medelsnittet ligger på ca 55 minuter och visionen är att komma ner i 10 sekunder då digitala kvitton blivit norm.

55 minuter

Manuell Expense Management-process + papperskvitton

Anställda på företag som fortfarande använder en manuell Expense Management-process lägger ca 55 minuter per anställd och månad på att hantera kvitton, utlägg och reseräkningar. Ofta kräver processen att olika system uppdateras och det är krav på arkivering av papperskvitton i 3-7 år. 

10 sekunder

Digital och automatisk Expense Management-process + digitala kvitton

Med införandet av digitala kvitton och företag som använder nya generationens Expense Management så är vår vision att minska den administrativa processen avsevärt. Vi har som mål att gå från minuter till sekunder. När kvittot är digitalt från början behöver företag inte spara någon papperskopia och det leder till mindre felaktigheter och bidrar till minskat fusk.

Så här fungerar det

Vill du veta mer om nya generationens
Expense Management-tjänster?