Digitalreceipts plattform

Skalbar | Adaptiv | Tillgänglig

Tillsammans med vårt ekosystem och plattformen Digitalreceipts bygger vi infrastrukturen för digitala kvitton i Sverige.

Digitalreceipts plattform

Skalbar | Adaptiv | Tillgänglig

Tillsammans med vårt ekosystem och plattformen Digitalreceipts bygger vi infrastrukturen för digitala kvitton i Sverige.

Digitalreceipts

En modulär och API-baserad plattform

Digitalreceipts är en plattform utvecklad för att producera, lagra och distribuera digitala kvitton till olika tjänster. Plattformen agerar router och ger er tillgång till ekosystemet runt digitala kvitton samt ger er möjligheten att addera mervärde till kvittot.

Skalbar

Plattformen är utvecklad för att hantera hög last och leverera kvitton i realtid.

Adaptiv

Plattformen är modulär och respektive lands regler kan lätt anpassas och läggas till för att uppfylla krav från t.ex. Skatteverket rörande kvitton.

Tillgänglig

Med plattformens öppna API:er är det lätt att ansluta sig till ekosystemet för digitala kvitton.

Hur ansluter vi oss till Digitalreceipts?

Ni ansluter enkelt ert system (exempelvis kassa- eller bokningssystem) genom att använda färdiga API:er.

Koppla ditt system till plattformen!

10 anledningar att ansluta sig till plattformen Digitalreceipts

01

För att slippa utveckla och underhålla flera API:er.

02

För att kunna möta behovet av marknadens bästa lösningar.

03

För att ensam inte är stark. Det är bättre att göra lösningar tillsammans i ekosystemet – nationellt och internationellt.

04

För att hänga med i utvecklingen och framtidssäkra er lösning.

05

För att snabbt få access till nya mervärden som erbjuds genom ekosystemet.

06

För att kunna erbjuda personifierade och kundorienterade lösningar.

07

Hantera lagring på ett säkert sätt.

08

Vi följer GDPR när det gäller lagring av personuppgifter.

09

Autentisering, accessrättigheter och certifikathantering är inbyggt i plattformen.

10

Vi håller koll på Skatteverkets regler om vad ett kvitto ska innehålla och validerar detta under produktionen.  

Användningsområde

Plattformen tillgodoser olika användningsområden. Nedanstående är exempel på vanligt förekommande användningsfall.

För handlaren

Handlaren vill erbjuda digitala kvitton för att värna om kundupplevelsen och miljön.

Handlaren ansluter sig via sitt kassasystem till Digitalreceipts och får därmed tillgång till produktion, lagring och distribution av sitt kvitto. Kvittot levereras till Kivra där kunden alltid har tillgång till kvittot. Kunden kan dessutom agera på kvittot, spara, slänga eller använda det för redovisning av utlägg. Kundupplevelsen vid returer och återköp blir mycket enklare och effektivare för både handlaren och konsumenten då kvittot finns tillgängligt i Kivra och returen enkelt hanteras med en QR-kod.

Läs mer om fördelarna för handlaren här>>

För företagaren

Företagaren vill slippa hålla koll på sina kvitton samt slippa spara kvittot i 3-7 år.

När företagaren får ett kvitto från en handlare som är ansluten till Digitalreceipts får denna möjlighet att sköta sin utläggshantering redan vid köptillfället. Eftersom kvittot produceras digitalt behöver företagaren heller inte arkivera papperskvittot i 3-7 år, vilket sparar både administration och tid.

Läs mer om fördelarna för företagaren här>>

För bokningssystemet

För bokningssystemet som måste leverera kvitton tillsammans med färdbevis underlättar ett digitalt kvitto enormt. Eftersom många bokningssystem är obevakade, d.v.s. lokaliserade utan personal blir det mer effektivt med digitala kvitton då företaget inte behöver åka ut och fylla på kvittorullar när de har tagit slut eller när det inte fungerar som det ska.

För kvittopartnern

För den som vill förmedla digitala kvitton för att stärka upp en redan existerande tjänst såsom Expense Management eller företagskort är digitala kvitton den sista pusselbiten som gör att tjänsten blir komplett och kundupplevelsen för företagaren blir enormt mycket effektivare och bättre.

Läs mer om fördelarna för kvittopartnern här>>

Har du förslag på andra användningsområden?

Ansök om anslutning

Välj en lösning som redan är kopplad till ekosystemet!

Förnamn*

Efternamn*

Företagsnamn

Titel:

E-post*

Telefonnummer

Meddelande