Bli en del av ekosystemet

Agilt | Adaptivt | Tillgängligt

För att maximera marknadspotentialen i den digitala era vi befinner oss i behöver vi alla ansluta oss till ekosystemet och acceptera att vi ibland samarbetar och ibland konkurrerar. Vi måste alla lära oss att dra nytta av det digitala ekosystemet för att leverera kundsuccess.

Bli en del av ekosystemet

Agilt | Adaptivt | Tillgängligt

För att maximera marknadspotentialen i den digitala era vi befinner oss i behöver vi alla ansluta oss till ekosystemet och acceptera att vi ibland samarbetar och ibland konkurrerar. Vi måste alla lära oss att dra nytta av det digitala ekosystemet för att leverera kundsuccess.

Ekosystemet växer

Redan år 2010 började vi på Findity bygga ekosystemet runt hanteringen av digitala kvitton och idag har vi både små och stora partners som bidrar till att förenkla och förbättra för konsumenter, företagare, handlare, producenter och systemleverantörer.

Nå framgång med digital innovation och transformation

“Digitalisering är inte individens sport utan kollektivets, där resan görs tillsammans både internt och externt via sammankopplade laginsatser digitala ekosystem.”

Jonas Hammarberg, Digitalt Hela Vägen 2019

Bli en del av ekosystemet!

Strategiska partnerskap i ekosystemet

Kivra | GS1 | Expense Management | Bankerna

Kivra

Kivra har tagit sikte på att digitalisera Sveriges kvitton och blir därmed en central operatör för digitala kvitton tillsammans med övrig digital post i sin tjänst Kivra.

Digitalreceipts är plattformen som förser Kivra med digitala kvitton.

Läs mer om hur vi tillsammans med Kivra inför digitala kvitton för ICA-gruppen>>

GS1

GS1 verkar för att förbättra effektivitet och synlighet i värdekedjan. Tillsammans med GS1:s användare utvecklar och sprider de globala, branschneutrala standarder och lösningar för olika branscher.

GS1 står också bakom streckkoden samt den nya standarden GS1 Digital link som gör det möjligt att direkt koppla en streckkod till webben och därmed förbättra konsumenters shoppingupplevelse.

I vårt partnerskap med GS1 kikar vi nu på hur vi tillsammans med Digital Link och Digitalreceipts kan erbjuda ytterligare värde till handeln och producenten genom att nyttja det digitala kvittot för att kommunicera.

Läs mer i GS1:s white paper>>

Integration med Expense Management-tjänster
Companyexpense & White Labels

Companyexpense med sina White Label-partners effektiviserar och automatiserar hantering av kvitton och utlägg för företagskunder.

Med koppling till plattformen Digitalreceipts kan processen för Expense Management effektiviseras ytterligare då kvittot inte behöver fotas, utan kommer digitalt direkt till Expense Management-tjänsten vid köptillfället.

Läs mer om Companyexpense här>>

Samarbete med bankerna

Vi har sedan länge ett samarbete med bankerna där vi tillsammans med tjänsten Companyexpense hjälper företagskunder att ytterligare förenkla hanteringen av utlägg kopplade till företagskort. Alla köp som görs med företagskortet kommer automatiskt in i tjänsten för utläggshantering och kvitton matchas automatiskt med kortfakturan.

Tekniska partnerskap

Betalkortsleverantörer | Kassaleverantörer

Betalkortsleverantörer
Kassaleverantörer
Omega kassasystem
Wave kassasystem
Winpos
Boxnet kassasystem
BeX
EasyPos
Babs Paylink Slimcash
Visma
FacktaPOS
Nutid AB
Pyramid
Extenda
Extenda Express
JobOffice Kassasystem
CashJet
PosConnexion
LS Retail

Vill du bli en del av ekosystemet?